Actueel


Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Dat is natuurlijk prima. Immers de kosten van een advocaat kunnen aanzienlijk zijn. Echter, het hebben van een Rechtsbijstandsverzekering betekent niet per definitie dat u uw belangen niet zou kunnen laten behartigen door een gespecialiseerde advocaat onder dekking van de rechtsbijstandspolis.

Lees verder


Glaasje op? Laat je rijden! Maar rijd ook met Carnaval niet mee met een dronken bestuurder!

Carnaval staat weer voor de deur en dat betekent vier dagen carnavalsoptochten, kroegentocht, hossen en voor velen ook (veel) bier drinken. Als je gedronken hebt moet je niet gaan autorijden, maar ook het meerijden met iemand waarvan je weet dat hij teveel gedronken heeft, kan een passagier duur komen te staan!

Lees verder 


Smartengeld voor naasten vanaf 1 januari 2019

Binnen de letselschade bestaan er twee verschillende soorten schade: materiële en immateriële schade. Bij materiële schade kan men denken aan beschadigde kleding na een val of verlies van inkomsten doordat men tijdelijk niet meer kan werken door een ongeval. Immateriële schade, vaak ook wel smartengeld genoemd, is een vergoeding voor de ‘gederfde levensvreugde’ ofwel een vergoeding voor het verdriet.  Affectieschade is een vorm van immateriële schade en dient ter vergoeding voor verdriet van naasten van het slachtoffer.
Lees verder.

Ontslagen na de nieuwjaarsborrel?
De kerstborrels zitten er weer op en nu volgen de nieuwjaarsborrels. Vele bedrijven organiseren deze borrels voor hun werknemers en daarbij wordt meestal ook wel een glaasje bubbels of andere alcoholische drank geschonken. De meeste nieuwjaarsborrels zijn gezellig, maar soms loopt het uit de hand doordat een werknemer te diep in het glaasje heeft gekeken. Welke arbeidsrechtelijke consequenties kunnen dan volgen?
Lees verder.

 

Heb ik recht op vrij op Eerste en Tweede Kerstdag?
Met de feestdagen voor de deur laait bij vele werkgevers en werknemers de discussie over het opnemen van vrije dagen weer op. Eerste en Tweede Kerstdag zijn - net als onder andere Nieuwjaarsdag - officiële erkende feestdagen. Veel overheidsinstellingen en andere bedrijvenzijn op deze dagen gesloten. Er zijn echter ook bedrijven waar op deze dagen gewoon doorgewerkt moet worden. Denk hierbij aan de horeca, de zorg, of een bedrijf waar het productieproces ononderbroken door moet gaan. Hebben werknemers van debedrijven die gewoon open blijven,recht op een vrije dag op een erkende officiële feestdag?
Lees verder

Het wegnemen van drinken en snoepjes, een dringende reden voor ontslag op staande voet?

De werkneemster in deze zaak was 23 jaar werkzaam als schoonmaakster in een bibliotheek. De vestiging waar deze werkneemster werkzaam was ging met ingang van 1 april 2016 sluiten en de werkneemster ging met ingang van de laatstgenoemde datum werken op een andere vestiging zijnde ook een bibliotheek.
Lees verder

Ongeoorloofd vakantie opnemen, een dringende reden voor ontslag op staande voet?
Bij de werkgever in deze zaak geldt de regel dat voor verlof van meer dan twee dagen een werknemer
toestemming moeten krijgen van zowel de afdelingschef als van de bedrijfsleider.
Lees verder

 

Arbeidsrecht voortdurend in beweging

Twee belangrijke wijzigingen met betrekking tot de tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Vanaf 1 juli 2014 gelden beperkingen voor voorwaarden die in tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen worden opgenomen. Zo zal bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van maximaal zes maanden het opnemen van een proeftijdbeding verboden zijn...

Lees verder

 

Nieuwe richtlijnen berekenen kinderalimentatie

Per 1 april 2013 gelden met onmiddellijke ingang nieuwe richtlijnen voor het berekenen van kinderalimentatie. De werkgroep alimentatienormen van de Rechtspraak wil met deze nieuwe richtlijnen een betere aansluiting krijgen bij de maatschappelijke realiteit. Immers, de samenstelling van en de rolverdeling in gezinnen zijn veranderd...
Lees verder

 

Ontwikkelingen wetgeving met betrekking tot het incasseren van vorderingen

Indien de schuldenaar een geldvordering niet of niet tijdig voldoet, dient de schuldeiser vaak kosten te maken om zijn vordering te innen. Deze kosten worden buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Voor de bepaling van de hoogte en betaaltermijn van deze kosten zijn nu wettelijke regels vastgesteld..
Lees verder

 

Invorderings- en executiekosten door het LBIO 

Gedurende of na een echtscheidingsprocedure wordt er door de rechtbank in veel gevallen een bijdrage in het
levensonderhoud voor de ex-partner (partneralimentatie) of een bijdrage in de opvoeding...
Lees verder

 

Een webwinkel aan huis

De webwinkel is in opkomst. Alleen al in het jaar 2010 kwamen er in Nederland 6.600 webwinkels bij.
De Rotterdamse hoogleraar internetshopping Cor Molenaar vermeldde in het Eindhovens Dagblad van 28
oktober 2011 dat...
Lees verder

 

Zorgplicht banken

De economie verkeert in mineur. Menig bedrijf en particulier komt in financieel zwaar weer terecht.
De banken draaien met betrekking tot verstrekte financieringen de “duimschroeven” aan, en worden
tegelijk op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gewezen door overheid en ? juist; de rechter!
Lees verder

 

Whiplash en de juridische afwikkeling IMG-20130530-WA0000

Nekletsel dat automobilisten oplopen bij kop-staartbotsingen staat bekend als whiplash. Whiplash is
een reeks van klachten, pijn en beperkingen, over het algemeen bestaande uit nekpijnen, hoofdpijnen,
duizeligheid..
Lees verder

 

Mediation

Als partijen bij een conflict niet tot een oplossing komen kunnen ze er voor kiezen naar de rechter te gaan                 
en deze een oplossing te laten bepalen. Bij deze manier van oplossen staat de rechter als neutrale derde
boven de partijen: de partijen hebben de oplossing in handen van een derde gelegd.
Een andere manier om te komen tot een oplossing is mediation..
Lees verder

 

Letselschade

Een ongeval, waaronder een verkeersongeval, een arbeidsongeval, of een ander ongeval kan
iedereen overkomen. Soms zijn de gevolgen klein maar de gevolgen kunnen ook ingrijpend
zijn en uw leven totaal veranderen indien u ten gevolge van het ongeval letsel oploopt.
Uiteraard is uw herstel het allerbelangrijkste maar u krijgt ook te maken met de feitelijke- en
juridische afwikkeling van uw ongeval..
Lees verder