Kinderalimentatie

 

Nieuwe richtlijnen berekenen kinderalimentatie

 

Per 1 april 2013 gelden met onmiddellijke ingang nieuwe richtlijnen voor het berekenen van kinderalimentatie. De werkgroep alimentatienormen van de Rechtspraak wil met deze nieuwe richtlijnen een betere aansluiting krijgen bij de maatschappelijke realiteit. Immers, de samenstelling van en de rolverdeling in gezinnen zijn veranderd. De oude regels waren gebaseerd op gezinnen met een traditionele rolverdeling, waarbij de vader werkte en de moeder voor de kinderen zorgde. Thans hebben vaak beide ouders zowel werk- als zorgtaken.

 

De nieuwe richtlijnen zouden de berekening van de hoogte van de bijdrage in het levensonderhoud en de opvoeding van kinderen moeten vereenvoudigen. Tot 1 april 2013 bestond de mogelijkheid om vele kosten op te voeren voor de berekening van de draagkracht van de ouders en de hoogte van de kinderalimentatie. Rechters moesten over al de aangevoerde kosten een beslissing nemen. Tevens kon er bij kleine wijzigingen in de financiële omstandigheden van één van de ouders een verzoek tot wijziging kinderalimentatie worden verzocht bij de rechtbank. Met de nieuwe richtlijnen wil men van die situatie af.

 

Per 1 april 2013 is dus niet meer iedere specifieke situatie de maatstaf voor het vaststellen van draagkracht, maar worden algemene regels gehanteerd voor een redelijk uitgavenpatroon. De behoefte van de kinderen wordt vastgesteld aan de hand van het totale gezinsinkomen vóór de scheiding/verbreking samenleving, waarbij nu ook rekening wordt gehouden met het kindgebonden budget. In tabellen is opgenomen welke behoefte van de kinderen behoort bij het gezinsinkomen.

 

Nieuw is de toepassing van de zorgcompensatie. De alimentatieplichtige ouder met een omgangsregeling kan in aanmerking komen voor een zogeheten zorgkorting van 15 tot 35 procent. Hiervoor is gekozen omdat de alimentatieplichtige gedurende de dagen dat de kinderen bij hem of haar verblijven al een deel van de verzorging betaald in natura.

 

Indien door de alimentatieplichtige wordt gesteld dat het berekende bedrag voor de te betalen kinderalimentatie in zijn situatie te hoog is, dan past de rechter de aanvaardbaarheidstoets toe. In dat geval dient expliciet aannemelijk te worden gemaakt, bijvoorbeeld door aflossing van schulden, dat het berekende bedrag in deze specifieke situatie redelijkerwijs niet kan worden betaald door de alimentatieplichtige.

 

Voor adequaat juridisch advies en rechtsbijstand aangaande de wijzigingen voor uw situatie met betrekking tot kinderalimentatie kunt u zich wenden tot een van de advocaten van De Rijk Van de Westerlo Advocaten.

 

Terug naar overzicht