Invorderings- en executiekosten

 

Invorderings- en executiekosten door het LBIO bij alimentatie


Gedurende of na een echtscheidingsprocedure wordt er door de rechtbank in veel gevallen een bijdrage
in het levensonderhoud voor de ex-partner (partneralimentatie) of een bijdrage in de opvoeding en
het levensonderhoud van de kinderen (kinderalimentatie) opgelegd aan de persoon met de hoogste
financiële draagkracht (lees: het hoogste inkomen) en de niet-verzorgende ouder.

 

In het geval de alimentatieplichtige vervolgens weigerachtig is om de alimentatie te voldoen,
kan de alimentatiegerechtigde het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen inschakelen.
Het LBIO is een overheidsinstelling en is speciaal belast met het innen van zowel partneralimentatie
als kinderalimentatie.

 

Wanneer het LBIO door de alimentatiegerechtigde is ingeschakeld, rekent het LBIO invorderings-
en executiekosten om een alimentatie te innen. Elke maand dat het LBIO een bijdrage dient te innen,
is de alimentatieplichtige een opslag van 15% verschuldigd op alle verschuldigde betalingen met een
minimumbedrag ad € 19,00.

 

Er zijn echter situaties dat de partneralimentatie en/of kinderalimentatie met terugwerkende kracht
wordt gewijzigd door de rechtbank. Tot op heden stelde het LBIO dat de invorderings- en executiekosten
in dat geval onverkort verschuldigd waren door de alimentatieplichtige. De Hoge Raad heeft echter
in een arrest d.d. 8 juli 2011 bepaald dat een gewijzigde onderhoudsplicht met zich meebrengt, dat
ingeval een eerder in de beschikking vastgestelde alimentatie haar rechtskracht heeft verloren en
daarom niet meer rechtsgeldig is, deze door LBIO niet meer ten uitvoer kan worden gelegd ter invordering
van de eerder verschuldigde alimentatie en invorderings- en executiekosten.

 

Het LBIO kan in het geval zoals hiervoor beschreven haar invorderings- en executiekosten dus niet
verhalen op de alimentatieplichtige. Het is dus verstandig om situaties aangaande alimentatie en
alimentatieverplichtingen op juistheid te laten beoordelen door een advocaat.
Voor adequaat juridisch advies aangaande het vaststellen of verplichtingen omtrent alimentatie of
inning door het LBIO kunt u zich wenden tot een van de advocaten van De Rijk Van de Westerlo Advocaten.

 

Terug naar het overzicht