Een webwinkel aan huis?

 

Bestemmingsplan/omgevingsrecht:

 

Een webwinkel aan huis?

 

De webwinkel is in opkomst. Alleen al in het jaar 2010 kwamen er in Nederland 6.600 webwinkels bij.

 

De Rotterdamse hoogleraar internetshopping Cor Molenaar vermeldde in het Eindhovens Dagblad van
28 oktober 2011 dat webwinkels in de komende jaren zelfs “gaten” zouden gaan slaan in menig winkelcentrum.

 

Een webwinkel is vanuit de eigen woning gemakkelijk op te starten. Maar is het dan ook toegestaan om de
artikelen, die middels het internet verkocht worden, ook in- en rond die woning voor de klanten ten toon te stellen?

 

In april van dit jaar heeft ons lands hoogste bestuursrechtelijk college, de Raad van State, geoordeeld dat het
exploiteren van een webwinkel vanuit het woonadres, waarbij tevens de verkochte artikelen ook thuis worden
opgeslagen, en aan klanten worden uitgeleverd, niet zonder meer is toegestaan.

 

In de betreffende situatie waarover de Raad van State een oordeel moest geven betrof het een webwinkel van fietsen
op een perceel waarop enkel bebouwing voor agrarische doeleinden was toegestaan.

 

De eigenaar van dat perceel adverteerde als webwinkel en de klanten van die webwinkel konden de fietsen op het
perceel van de webwinkel uitproberen – en aldaar komen ophalen – en betalen.

 

De gemeente had aan de betreffende webwinkeleigenaar een dwangsom opgelegd om het met de officiële bestemming
van dat perceel strijdig gebruik te beëindigen.

 

De webwinkeleigenaar was het daar niet mee eens en maakte eerst bezwaar, en ging vervolgens in beroep – en in hoger
beroep bij de Raad van State.

 

De Raad van State oordeelde dat het betreffende gebruik van het perceel, zijnde de exploitatie van een
webwinkel op dat perceel, strijdig was met het geldende bestemmingsplan, en dat daarom de gemeente terecht tegen
de webwinkeleigenaar handhavend mocht optreden, en aan hem een dwangsom mocht opleggen.

 

Dus het advies is “bezint eer ge begint”, en bestudeer voordat een webwinkel met bijbehorende winkelruimte op
een perceel wordt gestart, eerst het geldende bestemmingsplan of dat ook is toegestaan.

 

U kunt zich daarbij van deskundig advies laten voorzien door mr. J.W. de Rijk, advocaat en omgevingsrechtdeskundige,
sedert 1990 werkzaam bij De Rijk Van de Westerlo Advocaten.

 

Terug naar het overzicht