Heb ik recht op vrij op Eerste en Tweede Kerstdag?


Met de feestdagen voor de deur laait bij vele werkgevers en werknemers de discussie over het opnemen van vrije dagen weer op. Eerste en Tweede Kerstdag zijn - net als onder andere Nieuwjaarsdag - officiële erkende feestdagen. Veel overheidsinstellingen en andere bedrijvenzijn op deze dagen gesloten. Er zijn echter ook bedrijven waar op deze dagen gewoon doorgewerkt moet worden. Denk hierbij aan de horeca, de zorg, of een bedrijf waar het productieproces ononderbroken door moet gaan. Hebben werknemers van debedrijven die gewoon open blijven,recht op een vrije dag op een erkende officiële feestdag?

Ondanks het feit dat Eerste en Tweede Kerstdag een officiële feestdag is, betekent dit niet dat een werknemer automatisch recht heeft op een vrije dag. Om te bepalen of een werknemer op die dagen recht heeft op een vrije dag, moet gekeken worden naar de arbeidsovereenkomst of de CAO. Als daar niets over vrije dagen op officiële feestdagen vermeld staat, heeft een werknemer niet automatisch recht op een vrije dag. Een werknemer die op een van die dagen vrij wil zijn, moet dan ook gewoon een verzoek voor een vrije dag indien bij zijn werkgever.

De werkgever kan een verzoek van een werknemer om verlof op te nemen alleen dan weigeren als een ‘zwaarwichtig bedrijfsbelang’ zichdaartegen verzet. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het productieproces ook tijdens de feestdagen door moet gaan en er al te veel collega’s vrij hebben of als er juist tijdens de feestdagen extra drukte verwacht wordt, waardoor zoveel mogelijk personeel aanwezig moet zijn. De chef-kok die met Kerst vrij wil zijn, zal dan ook niet snel vrij krijgen, terwijl de hovenier die Nieuwjaarsdag wil uitslapen zeer waarschijnlijk wel vrij zal moeten kunnen krijgen.

Mocht je geen vrij krijgen tijdens Eerste of Tweede Kerstdag of een werknemer hebben die je op die dagen echt nodig hebt, dan kun je terecht bij arbeidsrecht-advocaat mr. Bram Sommen werkzaam bij De Rijk van de Westerlo Advocaten in Helmond.

Fijne Feestdagen!