Smartengeld voor naasten vanaf 1 januari 2019


Binnen de letselschade bestaan er twee verschillende soorten schade: materiële en immateriële schade. Bij materiële schade kan men denken aan beschadigde kleding na een val of verlies van inkomsten doordat men tijdelijk niet meer kan werken door een ongeval. Immateriële schade, vaak ook wel smartengeld genoemd, is een vergoeding voor de ‘gederfde levensvreugde’ ofwel een vergoeding voor het verdriet.  Affectieschade is een vorm van immateriële schade en dient ter vergoeding voor verdriet van naasten van het slachtoffer.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen, naast het slachtoffer, ook derden immateriële schade vorderen voor de door hen geleden immateriële schade. Er moet dan sprake zijn van een gebeurtenis die door een ander is veroorzaakt, zoals een arbeids- of verkeersongeval, een geweldsmisdrijf of een medische fout waardoor het slachtoffer blijvend ernstig letsel oploopt of zelfs overlijdt. Daarnaast moet degene die deze affectieschade vordert een ‘nauwe persoonlijk relatie’ met het slachtoffer hebben. Dat zijn meestal de partner, kind(eren), ouders of andere gezinsleden.  De hoogte van het schadebedrag is een vastgesteld schadebedrag dat varieert tussen de €12.500 en €20.000. Deze hoogte hangt af van de ernst van het letsel en de impact van dat ongeval op het leven van deze derde. 

De achterliggende gedachte achter het vergoeden van affectieschade is dat een ernstig ongeval of misdrijf niet alleen tot ernstige gevolgen voor het dagelijks leven van het slachtoffer kan leiden, maar ook van degene die dicht bij hem staan. De vergoeding van affectieschade biedt deze naasten erkenning en helpt hen bij het verwerken van dit verdriet.

mr Bram Sommen is lid van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers en gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers.