Mediation

 

Als partijen bij een conflict niet tot een oplossing komen kunnen ze er voor kiezen naar de rechter te gaan en deze een oplossing te laten bepalen. Bij deze manier van oplossen staat de rechter als neutrale derde boven de partijen: de partijen hebben de oplossing in handen van een derde gelegd. Een andere manier om te komen tot een oplossing is mediation. Mediation is het met behulp van een mediator komen tot een oplossing van het conflict. In dit artikel wordt een beknopte voorlichting over mediation gegeven. Het is niet de bedoeling om mediation in zijn volle omvang weer te geven maar wel dat u na lezing ervan kunt overwegen bij een conflict wel of niet met behulp van mediation het conflict op te lossen. Indien u meer informatie wenst of een mediator wilt inschakelen kunt u zich richten tot onderstaande kantoor.

 

Wanneer mediation: in Nederland wordt mediation meer en meer toegepast. Bij het voorleggen van een conflict aan de rechter wordt door de rechtbank altijd gewezen op de mogelijkheid de kwestie met mediation op te lossen als alternatief voor de juridische procedure. Toch zijn er ook situaties waarbij mediation niet wordt toegepast: als een van de partijen koste wat het kost gelijk wil hebben heeft mediation geen zin. Ook heeft mediation geen zin als een van de partijen een juridische uitspraak wil. Als sprake is van een strafbaar feit wordt mediation ook niet toegepast. Veel voorkomende situaties waarin mediation wél wordt toegepast, zijn: bij arbeidsrelaties, huwelijkse problemen (zoals bij omgang, alimentatie, scheiding), geschillen met de (centrale of lokale) overheid en buurtconflicten.


Bij mediation is er geen derde die beslist, maar zijn het de conflictpartijen zelf die bijgestaan door de mediator gezamenlijk proberen te komen tot een oplossing. De mediator staat dan ook niet bóven de partijen maar tússen de partijen. Daarin verschilt de mediator met de advocaat. Een mediator is neutraal en zal streven naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. Een advocaat verdedigt de belangen van zijn klant en zal streven naar zoveel mogelijk genoegdoening voor deze klant.

 

Bij mediation gaat het niet om de vraag wie gelijk heeft. Mediation doet recht aan beide partijen: geen winnaar, geen verliezer, maar het samen oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar. De kern is daarbij om standpunten en gebeurtenissen uit het verleden te vertalen in belangen van partijen en een toekomstige situatie. Partijen brengen zelf een oplossing tot stand. Een geslaagde mediation wordt in het algemeen afgesloten met een overeenkomst waarin de afspraken tussen partijen worden vastgelegd.

 

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid


Er zijn twee belangrijke uitgangspunten bij mediation:

  • Vrijwilligheid: partijen moeten bereid zijn om samen het probleem op te lossen, ze kunnen niet worden gedwongen aan het mediation-proces mee te doen.
  • Vertrouwelijkheid: iedereen die bij de mediation aanwezig is, verplicht zich tot geheimhouding.

 

De mediator analyseert met partijen het probleem, helpt hoofd- en bijzaken te onderscheiden en betrokkenen te stimuleren naar oplossingen te zoeken die voor ieder acceptabel, haalbaar en “houdbaar” zijn.
Mediation is daarom een actief proces. Als betrokkene moet u zelf actief aan een oplossing meewerken. De mediator is onpartijdig en onafhankelijk en zorgt dat ieder gelijkwaardig aan bod komt en dat de door u gevonden oplossingen worden vastgelegd in een overeenkomst.

 

Voordelen van mediation
Het oplossen van een conflict via mediation heeft belangrijke voordelen voor partijen: Het voorkomt een verdere beschadiging van de relatie tussen hen. In de praktijk blijkt dat de relatie tussen mensen vaak verbetert door mediation. Het laat mensen ruimte om zelf een creatieve oplossing voor hun geschil te vinden, die recht doet aan alle partijen. In vergelijking met een rechtbankprocedure werkt mediation kostenbesparend en is het een stuk minder tijdrovend.


Werkwijze en aanpak

Een mediation start met een intake-gesprek al dan niet met partijen afzonderlijk, om te kunnen bekijken of het conflict zich leent voor mediation. Vervolgens vindt een aantal sessies plaats met beide partijen, afhankelijk van de tijd die nodig is om tot een oplossing te komen. De mediation eindigt met een overeenkomst waarin de afspraken tussen partijen worden vastgelegd.
Kosten De kosten van een mediation zijn het honorarium van de mediator(s) en de door hen gemaakte kosten. Dit honorarium is op basis van een uurtarief, en is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing. Meestal betalen de partijen gezamenlijk de kosten.

 

Terug naar het overzicht