Familierecht

 

De Rijk Van de Westerlo Advocaten kan u juridisch bijstaan in de personen- en familierechtpraktijk inzake:


•    Echtscheiding
•    Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek
•    Mediation
•    Opstellen van een ouderschapsplan
•    Scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
•    Ontbinding geregistreerd partnerschap
•    Voorlopige voorzieningen
•    Boedelverdelingen
•    Kinderalimentatie / bijdrage levensonderhoud en opvoeding kinderen
•    Partneralimentatie / bijdrage levensonderhoud ex-partner
•    Hoofdverblijf: wijzigen en vaststellen hoofdverblijf van de kinderen
•    Beëindiging samenwoning / samenleving
•    Voeren van verweer bij bijstandsverhaalzaken door de gemeente
•    Gedragsvoorzieningen
•    Omgangsregeling: het vaststellen en wijzigen van een omgangsregeling
•    Zorg- en contactregeling
•    Ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen (UHP)
•    Erkenning en ontkenning vaderschap
•    Adoptie
•    Naamswijziging
•    Wijziging huwelijkse voorwaarden
•    Ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag
•    Herstel ouderlijk gezag
•    Voogdij
•    Curatele en onderbewindstelling

 

Terug naar overzicht